VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Názov projektu:
Vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s.

Prijímateľ: DELTA DEFENCE, a.s.
Začiatok realizácie projektu: 11/2010
Ukončenie projektu: 11/2012

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


1-4 Nemecký jazyk - začiatočníci
(156.25 kb)
2-2 Excel
(147.95 kb)
5-1 EQ v práci manažéra lídra
(150.36 kb)
8-2 Školenie interných auditorov
(153.47 kb)
8-6 Zavádzanie total kvality manažmentu
(146.57 kb)
5-10 Leader Ship akademia majstrov
(147.11 kb)
7-5 Zvládanie stresu v obchodnej praxi
(149.74 kb)
7-9 Ako viest obchodné rokovanie
(151.41 kb)
Publicita a priestory pre jednotlivé aktivity
(164.18 kb)
5-13 Procesný manažment
(259.63 kb)
12-2 Školenie žeriavnikov a viazačov bremien
(256.22 kb)
15-1 Nové funkcionality v informačnom systéme IFS Solution
(309.82 kb)
Ukončenie vzdelávacích aktivít
(285.78 kb)